Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web Đổi Thẻ Điện Thoại trước khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

1. Mục đích của Trang web:

Đổi Thẻ Điện Thoại cung cấp dịch vụ đổi thẻ cào điện thoại, đổi thẻ game, mua bán thẻ cào điện thoại cho người dùng.

Dịch vụ có thể bao gồm mua và nạp tiền điện thoại, đổi thẻ cào điện thoại, đổi thẻ game.

2. Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và mã nguồn, là tài sản sở hữu của Đổi Thẻ Điện Thoại hoặc các bên thứ ba mà chúng tôi có quyền sử dụng.

Bạn không được sao chép, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung liên quan mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Đổi Thẻ Điện Thoại.

3. Đăng ký tài khoản:

Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình.

Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ sự vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép của tài khoản của bạn.

4. Trách nhiệm của người dùng:

Bạn cam kết sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan.

Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến tính an toàn hoặc chất lượng của trang web.

5. Chấm dứt tài khoản:

Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc thực hiện hành vi gây hại cho trang web hoặc người dùng khác.

6. Thay đổi điều khoản:

Đổi Thẻ Điện Thoại có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào.

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên trang web, và việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Cảm ơn bạn đã sử dụng Đổi Thẻ Điện Thoại. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm trực tuyến thú vị và bảo mật trên trang web của chúng tôi.