Quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1836 Lượt xem

Trên thực tế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là điều không ai mong muốn. Bởi khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải thực hiện theo đúng thủ tục và pháp luật quy định. Nếu người lao động không thực hiện được nghĩa vụ bồi thường thì có thể sẽ phải đối mặt với các tranh chấp lao động tại các cơ quan có thẩm quyền. Thấu hiểu nhu cầu đó trong bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn một số quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà người lao động nên biết.

don phuong cham dut hop dong lao dong

Quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những quyền cơ bản của người lao động khi không đạt được thỏa thuận với người sử dụng lao động về các nội dung trong hợp đồng. Trong một số trường hợp nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng quy định

Người lao động đã ký kết hợp đồng lao động mẫu nhưng vẫn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không muốn vướng mắc đến pháp lý bạn cần bảo đảm đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện về lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn bạn cần đảm bảo một số điều kiện sau đây mới có thể tuân thủ đúng quy định của luật, cụ thể:

- Người lao động không được bố trí công việc, địa điểm làm việc hoặc không thể bảo đảm được điều kiện làm việc cho người lao động như trong hợp đồng.

- Người lao động không được trả lương đúng hạn hoặc nhận được mức lương đầy đủ như đã được thỏa thuận.

don phuong cham dut hop dong

- Bị ngược đãi, xúc phạm, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục,…

- Bản thân người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn và không thể tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng lao động bao gồm: nghỉ việc chăm sóc vợ/chồng, bố đẻ/mẹ đẻ, bố chồng/mẹ chồng,...ốm đau, tau nạn.

- Người lao động ra nước ngoài sinh sống, làm việc.

- Người lao động gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và đến nơi khác sinh sống nên không thể thực hiện tiếp hợp đồng lao động.

- Người lao động được bầu giữ chức vụ chuyên trách tại các cơ quan dân cử hoặc được bầu cử trong bộ máy nhà nước.

- Lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản.

- Người lao động ốm đau, tai nạn điều  trị trong 90 ngày liên tục không thể tiếp tục được công việc.

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng bạn cần đảm bảo thời hạn báo trước theo từng lý do cụ thể như sau:

Người lao động báo trước 3 ngày khi có các lý do không thể bố trí được công việc, địa điểm làm việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng, người lao động vị ốm đau, tai nạn có thời hạn dưới 12 tháng, người lao động bị cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục, ngược đãi,…

don phuong cham dut hop dong la gi

Thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Thời hạn báo chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ là ít nhất 45 ngày.

Nếu người lao động đáp ứng được các yêu cầu trên đây bạn sẽ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường cho doanh nghiệp.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định

Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với quy định bạn sẽ không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp thất nghiệp ngay khi bạn đã làm đủ từ 12 tháng trở lên. Bên cạnh đó bạn sẽ phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo luật.

Trong trường hợp người lao động vi phạm về thời hạn báo trước việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định, người lao động sẽ phải bồi thường cho công ty một khoản tiền lương tương ứng với số ngày mà bạn không báo trước.

Nếu công ty đã đầu tư tiền đào tạo người lao động mà bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ phải trả lại chi phí đào tạo này theo quy định của pháp luật.

Có thể nhận thấy đây là một số điều kiện người lao động cần tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và doanh nghiệp khi có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng người lao động phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước người sử dụng lao động.

Mong rằng với những thông tin hữu ích về quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trên đây sẽ giúp người lao động tuân thủ đúng quy định và bảo vệ được quyền lợi của mình khi muốn thôi việc.